Welkom

Europascouts en -gidsen

7e en 8e Brussel

De scoutsmethode ten dienste van de persoon

De vereniging van Europascouts en -gidsen implementeert een innovatieve en progressieve pedagogie ten behoeve van de persoon, waardoor hij zichzelf in de diepte kan leren kennen, zijn talenten ontwikkelt, ten dienste staat van de gemeenschap en een levensproject ontwikkelt volgens zijn capaciteiten.
De kennis van jongeren in de hedendaagse samenleving enerzijds en het onderhouden van menselijke en christelijke waarden anderzijds, laat aan de beweging toe hier voortdurend creatief op in te spelen waardoor het zijn opvoedingsmethodes kan verlengen en verrijken.

Een school van actie

De eerste originaliteit van de Europascout-methode is een school van actie. De scoutsgroep is geen plaats van eindeloze kennisvergaring, maar eerder een praktische leergemeenschap aangepast aan de noden van het dagelijks leven. De methode overloopt drie fasen die overeenkomen met de leeftijdsgroepen:

Vorming voor jongeren door jongeren

De tweede originaliteit van de Europascouts is de gewaagde maar overdachte gok van vorming van jongeren door jongeren. Verre van demagogie en dankzij een wet die door iedereen wordt aanvaard, zijn de jongeren verantwoordelijk voor de progressie van elkaar door zeer concrete verantwoordelijkheden binnen de groep.

Het inter-onderwijs

Om meisjes en jongens te doen groeien, hebben de Europascouts en -gidsen de oorspronkelijke keuze gemaakt om aan de ouders afzonderlijke groepen van jongens en meisjes aan te bieden. Dankzij deze educatieve keuze geeft het aan de jongere de tijd om tussen jongens of meisjes zichzelf te leren kennen om zo beter de andere te ontdekken en te respecteren.

Een gepersonaliseerde begeleiding

De Europascouts en -Gidsen bieden aan eenieder gepersonaliseerde begeleiding door jonge volwassenen (leiders of leidsters), speciaal opgeleid en bewust van hun verantwoordelijkheden. Men kan het op deze manier samenvatten: "Goed in zijn vel zitten, om goed bij zijn hoofd te zijn en als dusdanig capabel te zijn nuttige en waardevolle diensten te onderscheiden en deze aan te bieden aan de andere."

Terug